M-155

Motie - Bouwen in samenhang met de omgeving (A)

Status

wordt meegenomen bij de uitwerking van fase 1 van het Stationsgebied

Toezegging

verzoekt het college om:
1. Bij verdere uitwerking van het Stationsgebied rekening te houden met de (historische) omgeving.
2. De bewoners actief te betrekken, bijvoorbeeld middels een klankbordgroep, bij de verdere uitwerking van het Stationsgebied en over keuzes terug te koppelen naar de klankbordgroep.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.