M-157

Motie ‘dekkingsplan voorjaarsrapportage 2021’

Status

Toezegging

voor 1 oktober een dekkingsplan aan de raad voor te leggen, waarbij binnen de vastgestelde begroting 2021-2024 een met scenario’s onderbouwde dekking binnen de programma’s wordt aangegeven voor alle in de voorjaarsrapportage 2021 verwerkte tekorten/nadelen inclusief uitnamen uit de algemene reserve en verschuivingen van kosten exploitatie naar investeringen of een voorziening. Dit geldt niet voor de uitgaven die geclassificeerd zijn als corona-uitgaven en ten laste komen van de algemene reserve.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.