M-158

Motie ‘oplossingsrichtingen kadernota 2022’

Status

Toezegging

1. de raad bij de begroting 2022 keuzeopties voor te leggen om de begroting sluitend te maken;
2. als richting voor het sluitend maken van de begroting de volgende uitspraken van de raad mee te nemen:
a. Voor noodzakelijke uitgaven moet waar mogelijk dekking worden gevonden door herprioritering van de uitgaven binnen de begroting als geheel;
b. De lokale lastendruk neemt niet toe voor het sluitend maken van de begroting;
c. De aangekondigde incidentele (vooralsnog eenjarige) meevaller van de jeugdhulpmiddelen als gevolg van de arbitrage tussen Rijk en VNG kan in de breedte van de begroting worden gebruikt, daar deze als geheel in de afgelopen jaren is uitgeperst om de kostenstijgingen in het sociaal domein te kunnen dragen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.