M-159

Motie ‘temporiseren huurverhoging binnensport’

Status

De sportverenigingen zijn reeds op de hoogte gebracht van dit besluit. De financiele kosten van 42K zijn conform besluit verwerkt. Huurverhoging wordt bij de voorjaarsnota 2022 (juni) opnieuw besproken.

Toezegging

1. De huurverhoging binnensport per 1 januari 2022 te temporiseren en pas op zijn vroegst per 1 januari 2023 te laten ingaan, dit te betrekken bij het Voorjaarsoverleg in 2022;
2. De kosten van € 42.000 van deze temporisering onderdeel te laten maken van de coronarekening en op te voeren voor compensatie door het Rijk.
3. De huurverhoging voor de periode vanaf 1 januari 2023 ter bespreking voor te leggen in het voorjaarsoverleg 2022 evenals de uitkomst van de bespreking met het Rijk over de vergoeding.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.