M-16

Motie Bomen in beeld

Status

De RIB over motie bomen in beeld wordt in augustus 2019 aan de gemeenteraad aangeboden.

Toezegging

verzoekt het College om:
1. Een overzicht te geven van de locaties en het aantal bomen die sinds 1 november 2018 zijn gekapt, de reden van kap en het plan voor herplant.
2. Elk jaar voorafgaand aan het ‘kapseizoen’ de raad te voorzien van informatie over plannen van kap en herplant.
3. Het bomenbeheerplan voor 1 juli aan de raad voor te leggen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.