M-163

Motie ‘Zonnelint met geluidswal A12’

Status

Update 3 september: verzoek tot opname A12 in OER programma van Rijk is verzonden door provincie, mede namens gemeente Woerden. Nog geen reactie van Rijk bekend. Wordt opgenomen in op te zetten programma grootschalige opwek.
Update 11 oktober: de termijn wordt januari 2022

Toezegging

1. om in overleg met de grondeigena(a)r(en) en andere eventuele belanghebbenden een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de A12 als locatie voor de duurzame opwekking van zonne-energie en daarover zo snel mogelijk maar uiterlijk in het 1e kwartaal van 2022 te rapporteren aan de raad;
2. in samenwerking met Rijkswaterstaat te onderzoeken of op deze locatie de combinatie van energieopwekking door zonnepanelen en een geluidswal/–scherm valt te combineren;
3. in overleg met de andere gemeenten in de U16 en de provincie te onderzoeken onder welke voorwaarden de aanpak uit Drenthe voor opwekking van zonne-energie kopieerbaar is en welke bijdrage een dergelijke aanpak kan leveren aan de opgaven in 2030 en 2050 in U16-verband;
4. de betrokken volksvertegenwoordigers uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 in kennis te stellen van de resultaten van dit onderzoek naar de mogelijkheden in U16-verband,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.