M-165

Motie ‘Zonnevelden netjes ingepast’

Status

Update 3 september: deze motie wordt opgenomen in op te zetten programma grootschalige energie opwek.
Update 11 oktober: de termijn wordt januari 2022

Toezegging

de uitkomsten van het ontwerpend onderzoek, waar een subsidieaanvraag voor loopt, te delen met de raad voordat er wordt overgegaan tot een selectie van initiatieven voor zonnevelden in zoekgebieden t.b.v. de opgave voor en na 2030,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.