M-166

Motie ‘Altijd een anti-slagschaduwsysteem’

Status

Update 3 september: deze motie wordt opgenomen in op te zetten programma grootschalige energie opwek.
Update 11 oktober: de termijn wordt januari 2022

Toezegging

1. in geval de raad ertoe besluit om zoekgebieden aan te wijzen voor grootschalige windenergie in het stappenplan voor grootschalige energieopwekking specifiek voor windenergieprojecten een criterium op te nemen voor een anti-slagschaduwsysteem dat slagschaduw in alle gevallen tot een minimum terugregelt, ongeacht de duur van de hinder of de afstand tot woningen en dit criterium mee te laten wegen bij het selecteren van initiatieven,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.