M-167

Motie ‘Behoud landelijk karakter buitengebied’

Status

Update 3 september: deze motie wordt opgenomen in op te zetten programma grootschalige energie opwek.
Update 11 oktober: de termijn wordt januari 2022

Toezegging

1. in het Afwegingskader aan de genoemde thema’s ook de landbouwfunctie toe te voegen;
2. grootschalige zonne-energieprojecten op landbouwgrond alleen toe te staan wanneer deze worden gecombineerd met een van de genoemde thema’s dan wel functies,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.