M-168

Motie ‘Vrede stichten in Reijerscop’

Status

Update 3 september: college heeft huis aan huis brief verzonden aan alle bewoners. College werkt aan aanpak voor vervolgfase. RIB hierover volgt in Q4 2021

Toezegging

1. om met alle inwoners van Reijerscop in gesprek te gaan om duidelijkheid te krijgen over de ontstane situatie;
2. op basis van ingewonnen informatie zorg te dragen dat, om met alles wat in de mogelijkheid ligt van het college, het vertrouwen in de overheid terug te winnen en de onderlinge relaties van de inwoners van Reijerscop te verbeteren;
3. uiterlijk in oktober 2021 de gemeenteraad te informeren over welke inspanningen het college heeft gedaan en wat het resultaat ervan is.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.