M-169

Motie 'Thermische energie'

Status

30 september: Motie wordt meegenomen in de warmtevisie woerden die in Q4 aan de raad wordt aangeboden.

Toezegging

de technische en economische haalbaarheid te (laten) toetsen en de toepassing van thermische energie vanuit de RWZI Woerden en de RWZI in de Meern als alternatieve warmtebron mee te nemen in de warmtevisie.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.