M-17

Moties toevoegen onderzoekslocaties Van Ooijen en Werklint schuifruimte

Status

Toezegging

Verzoekt het College:
1. De locaties Van Ooijen en Werklint, mee te nemen in het onderzoek en waar nodig voorkeursrecht te vestigen;
2. Deze locatie op identieke wijze aan de reeds benoemde 3 locaties te onderzoeken;
3. Voor de omwonenden van deze locatie zo snel mogelijk een informatiebijeenkomst te organiseren;
4. Omwonenden en andere belanghebbenden actief te betrekken bij het onderzoek en de mogelijkheden om nadelen te verminderen en/of compenseren;
5. Het resultaat van het onderzoek voor te leggen aan de gemeenteraad voor besluitvorming.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.