M-17

Moties toevoegen onderzoekslocaties Van Ooijen en Werklint schuifruimte

Status

Beide locaties worden meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek dat nu loopt. De eerste bewonersavond heeft op 26 maart jl. plaatsgevonden. Na de zomer volgt de tweede bewonersavond. Raadsbehandeling wordt verwacht begin 2020.

Toezegging

Verzoekt het College:
1. De locaties Van Ooijen en Werklint, mee te nemen in het onderzoek en waar nodig voorkeursrecht te vestigen;
2. Deze locatie op identieke wijze aan de reeds benoemde 3 locaties te onderzoeken;
3. Voor de omwonenden van deze locatie zo snel mogelijk een informatiebijeenkomst te organiseren;
4. Omwonenden en andere belanghebbenden actief te betrekken bij het onderzoek en de mogelijkheden om nadelen te verminderen en/of compenseren;
5. Het resultaat van het onderzoek voor te leggen aan de gemeenteraad voor besluitvorming.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.