M-170

Motie - Herverdeling gemeentefonds

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. in samenwerking met de gemeenteraad door middel van een brief een sterk signaal aan de minister af te geven om tot een acceptabele herverdeling te komen;
2. deze brief in afschrift te sturen aan de Tweede Kamer en de formateurs.
3. Gezamenlijk op te trekken met de Utrechtse gemeenten en binnen de verbanden van de VNG.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.