M-171

Motie - Meer mensen om Woerden veilig te houden

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. de raad jaarlijks uiterlijk in Q1 te informeren over de beschikbare personele en financiële capaciteit en verdeling van middelen in relatie tot het Uitvoeringsplan IVP en de criminaliteitscijfers;
2. daarbij indien nodig een voorstel voor een begrotingswijziging te doen om eventuele knelpunten op te lossen, te dekken bij de Voorjaarsrapportage;
3. tevens onderbouwd aan te geven welke mogelijkheden en ambities er bestaan om de aanpak van criminaliteit verder te verstevigen en Woerden nog veiliger te maken,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.