M-175

Motie - Langer samen met volwassen kinderen onder één dak, zonder korting op de bijstand

Status

Toezegging

1. een onderzoek te doen naar de mogelijkheid dat voor wat betreft de toepassing van de kostendelersnorm in de bijstand de leeftijdsgrens van 21 jaar van de inwonende volwassen kinderen van bijstandsgerechtigde ouders gedurende een bepaalde periode (minimaal 2 jaar) wordt verhoogd
naar 27 jaar;
2. hiertoe uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 een voorstel aan de raad voor te leggen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.