M-18

Motie Halfjaarlijkse rapportage Woningbouw Woerden

Status

Wordt opgesteld en wordt voor 10 juni toegezonden aan de raad via een Raadsinformatiebrief.

Toezegging

Verzoekt het college:
- Uiterlijk 10 juni een op dat moment huidige stand van zaken te geven rondom de verschillende bouwprojecten in Woerden, uitgewerkt per bouwproject.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.