M-180

Motie - Coronasteun wijk- en dorpshuizen

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. in nader overleg te treden met de dorpshuizen in Kamerik en Zegveld voor het, indien nodig, nemen van aanvullende maatregelen om het voortbestaan van deze dorpshuizen te garanderen;
2. hierbij ook onconventionele maatregelen als steun in de vorm van de aankoop van vastgoed te overwegen;
3. indien hiervoor aanvullende financiële middelen nodig zijn een voorstel voor te leggen aan de raad, als dit de gestelde kaders van de raad overschrijdt;
4. de vinger aan de pols te houden voor de financiële gezondheid van andere dorps- en wijkhuizen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.