M-181

Warmtetransitie, ondersteun onze inwoners en pak bewonersparticipatie anders aan

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. een compact actieplan op te stellen met concrete maatregelen om inwoners met een kleine portemonnee te helpen isolatiemaatregelen te financieren op korte termijn;
2. een actieve campagne te voeren in 2022 om inwoners en ondernemers te informeren over verschillende mogelijkheden om de eigen woning/het eigen bedrijfspand te verduurzamen en de raad hierover te informeren;
3. waar mogelijk lokale ondernemers hierbij te betrekken;
4. om voor de warmtetransitie de stichting Buurkracht (of een vergelijkbaar initiatief) te betrekken bij de participatie op wijkniveau

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.