M-183

Motie - Woningnood vraagt om innovatieve aanpak

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. om samen met GroenWest en Woerdense ondernemers nog voor de zomer van 2022 de mogelijkheden te onderzoeken voor bouwen met een innovatief karakter zoals de realisatie van tiny houses, micro-appartementen, prefab bouw, modulaire bouw en houtskeletbouw;
2. hierbij ook de mogelijkheden te onderzoeken van realisatie van kleine projecten bij bijvoorbeeld vrijkomende agrarische gebouwen;
3. hierover jaarlijks bij het woondebat over te rapporteren;
4. en alles in het werk te stellen om via innovatieve bouwmethoden een versnelling aan te brengen in de daadwerkelijke realisatie van nieuwe woningen in onze gemeente.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.