M-184

Motie - Toekomstige woningbouw

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. actief te blijven zoeken naar mogelijke nieuwe (binnenstedelijke) woningbouwlocaties;
2. deze (eventueel als zijnde slapend) op te nemen in de strategische woningbouwplanning.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.