M-19

Motie Woningbouw Raadhuislaanlocatie Harmelen

Status

Momenteel wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit geeft het ruimtelijk kader weer. Op 23 mei is deze met de omwonenden besproken. Op 24 juni vindt een inloopbijeenkomst plaats in H20 te Harmelen. Daarnaast vinden de noodzakelijke onderzoeken plaats op het gebied van water, bodem en natuur, waaronder een bomeninventarisatie. Na het zomerreces wordt de raad dmv RIB een geïnformeerd over de stand van zaken. De vaststelling van het bestemmingsplan door de raad is voorzien in het eerste kwartaal van 2020.

Toezegging

Verzoekt het college:
- Voor 2019 de prioriteit voor woningbouw in Harmelen te leggen bij de ontwikkeling van 20 kleine tot middelgrote koopappartementen op de Raadhuislaanlocatie.
- Bij de aanbesteding voor woningbouw aan de Raadhuislaan in Harmelen het actief betrekken van toekomstige bewoners door de ontwikkelaar en van de criteria te laten zijn.
- Het aanbestedingsproces voortvarend op te pakken conform het proces zoals gehanteerd bij de Mauritshof.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.