M-23

Motie uitzoekopdracht juni-overleg: Woerdense vrijwilligerspas

Status

Toezegging

Verzoekt het college:
Het uitgeven van een Woerdense Vrijwilligerspas mee te nemen als ‘uitzoekopdracht’ voor de Kadernota 2019 en zodoende
1. Na te gaan hoe onze partnerstad invulling geeft aan haar vrijwilligerscertificaat, op welke wijze dit tot stand is gekomen en of er kenmerken zijn die door Woerden overgenomen kunnen worden.
2. Een regisserende rol aan te nemen om een Woerdense Vrijwilligerspas als blijk van waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers te verwezenlijken.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.