M-24

Toezeggingen juni-overleg

Status

Dit zal in de voorjaarsrapportage (voorheen juni overleg) worden opgenomen

Toezegging

Wethouder Bolderdijk zegt toe dat de volgende onderwerpen in de Juni-brief zullen worden meegenomen:
- Inzicht in de investeringen en de schuldquote
- Het meerjarenperspectief
- Inzicht in de gevolgen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, ook voor een reservering van onderhoud van nieuwe projecten.
Voorts zegt de wethouder toe de raad zal worden geïnformeerd over het verbouwingsplan voor uitbreiding van de brandweergarage Woerden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.