M-31

Verkeersvisie: fietsverkeer Steinhagenseweg

Status

Binnen de projectgroep Snellerpoort wordt gewerkt aan een collegevoorstel waar op basis van een verkeerskundig afwegingskader in combinatie met overige ruimtelijke en economische argumenten wordt besloten op welke wijze fietsers in de toekomst de Steinhagenseweg moeten kruizen. Wanneer hier een besluit over genomen is, wordt de raad hier middels een RIB over geïnformeerd. In het hele dorp is een enquete verspreid. De uitkomsten van de avond alsmede de enquete worden vrewerkt in een projectplan. Het projectplan zal in het tweede kwartaal van 2019 worden besproken in het college waarna het ter kennisgeving wordt aangeleverd bij de raad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.