M-34

Motie verkeerssituatie in de Nieuwstraat in parkeerbeleid’

Status

Deze motie wordt meegenomen bij de uitwerking van het parkeerbeleid. Deze uitwerking gaat vanaf september van start

Toezegging

1. De parkeersituatie in de Nieuwsstraat specifiek aandacht te geven in het op te stellen Parkeerbeleid en hierbij rekening te houden met het karakter van dit winkelgebied, waar klanten veelal kort parkeren voor hun winkelbezoek, en gebruik maken van afhaal-, laad- en losmogelijkheden.
2. Het voorstel voor het parkeerbeleid dat hier gevoerd gaat worden tot stand te laten komen in overleg met bewoners en ondernemers in de nabijheid van dit gebied.
3. In het op te stellen parkeerbeleid de mogelijkheden te onderzoeken om vergunninghouders in de binnenstad – vooral op plekken waar bewoners en bezoeker concurreren om ruimte - meer van de parkeergarages gebruik te laten maken. Bijvoorbeeld door een gereduceerd tarief aan te bieden voor een vergunning die recht geeft op parkeren in de parkeergarages.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.