M-35

Motie aanpassingen Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Oudewater

Status

Motie wordt meegenomen bij de gesprekken met Oudewater over een nieuwe DVO.

Toezegging

1. De volgende aanpassingen in het DVO aan te brengen:
• Zorg voor:
- Een eenhoofdige aansturing van de directie en medewerkers door de gemeentesecretaris van Woerden;
- Een heldere integrale bekostigingsstructuur, gebaseerd op het heden; zodat geborgd is dat de vergoeding voor de dienstverlening zo geprijsd is, dat ook de kosten voor verbetering en risico’s gedekt worden.
- Een basisdienstverleningspakket met uniforme werkprocessen;
- Daar bovenop de mogelijkheid voor maatwerk te bekostigen door Oudewater;
- De mogelijkheid tot tussentijdse aanpassingen in de bekostiging in het geval ontwikkelingen dit noodzakelijk maken (zoals taakoverhevelingen van de rijksoverheid richting gemeenten);
2. Hierover tussentijds aan de raad te rapporteren, zodat de raad wordt meegenomen in de concept afspraken voordat de DVO wordt afgesloten.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.