M-38

Motie Niet gehonoreerde ambities voorjaarsnota 2020

Status

Dit zal, zoals gevraagd bij de voorjaarsrapportage 2020 worden gerealiseerd

Toezegging

• In de toekomst een onderbouwing voor de keuzes en een overzicht van de consequenties aan het raadsvoorstel junioverleg toe te voegen.
• De raad zo snel als mogelijk, maar in ieder geval voor de gehele begrotingscyclus (inclusief beeldvorming) dit overzicht toe te doen komen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.