M-39

Motie Evaluatie reconstructies openbare ruimte

Status

Update 07/07: De evaluatie zal worden opgestart na afronding van het jaarrekeningtraject en zal naar verwachting in september/oktober gereed zijn.
Update 16-10 t.g.v. een andere prioritering wordt dit uitgesteld tot december.
Update januari : wordt maart 2021.
Update maart: termijn wordt aangepast Q2. Dit punt wordt in combinatie met de MOP opgepakt

Toezegging

Verzoekt het College:
1. Om na afronding van het project Slotenbuurt Zegveld een evaluatie op te starten om lessen te leren van dit project voor toekomstige projecten;
2. De raad te informeren over de uitkomsten van deze evaluatie;
3. Om aan de hand van de uitkomsten met de raad te spreken over hoe omgegaan kan worden met tegenvallers in projecten in de toekomst.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.