M-41

Motie heldere afspraken over parkeernorm in parkeerbeleid

Status

Dit wordt meegenomen in het nieuwe parkeerbeleid (Q2 2020)

Toezegging

Verzoekt het college
1. In het op te stellen parkeerbeleid de toepassing van de lagere parkeernorm verder uit te werken;
2. Bij de vaststelling van bestemmingsplannen met een lagere parkeernorm door de initiatiefnemer te laten onderbouwen op welke wijze inzet van duurzame mobiliteit bruikbaar en toekomstbestendig is, en van hoeveel parkeerplaatsen voor auto’s daarom kan worden afgezien.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.