M-42

Motie Beperking vuurwerkoverlast

Status

De RIB (19R.00893) is in december aan de raad aangeboden.

Toezegging

Verzoekt het college:
- Initiatieven van wijk- en dorpsplatforms en van groepen inwoners bij de organisatie praktisch te ondersteunen om bijvoorbeeld op een centrale plaats oud-en-nieuw te vieren
- Verkennen of er initiatiefnemers zijn voor het organiseren van een centrale vuurwerkshow in de gemeente Woerden en/of haar kernen om het afsteken van vuurwerk in de eigen woonomgeving te verminderen

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.