M-42

Motie geen ballonnen in het milieu (aanpassing APV)

Status

Geagendeerd voor de raadsvergadering van 26-9.

Toezegging

Verzoekt/ het College:
1. In de APV een verbod tot het oplaten van ballonnen op te nemen en deze wijziging van de APV zo spoedig mogelijk ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.
2. Communicatie in gang te zetten via de gemeentelijke campagne tegen zwerfafval en gericht op het informeren van o.a. scholen, ondernemers, en verenigingen over de schadelijke gevolgen van ballon-oplatingen en aan te moedigen tot het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.