M-44

Motie Teletolk

Status

button wordt in februari 2020 toegevoegd. Het zal onder de aandacht van maatschappelijke organisaties worden gebracht via de dovenorganisaties, PIM en de nieuwsbrief. Op de informatiepagina van de Woerdense Courant is op 15 januari een artikel geplaatst. Daarnaast is het onderwerp inmiddels geplaatst op de wekeljikse digitale nieuwsbrief, facebook en twitter.

Toezegging

Verzoekt het college
- een Teletolkbutton toe te voegen aan de website van de gemeente Woerden en deze voorziening bekend te maken bij alle inwoners en inwoners met auditieve beperking in het bijzonder (via onder andere de organisatie van het gebarencafé);
- De mogelijkheid van Teletolk onder de aandacht te brengen bij andere maatschappelijke en publieke organisaties in Woerden;
- De kosten hiervoor te dekken uit de programmakosten of, als dat onvoldoende dekkend is, uit het initiatievenbudget.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.