M-45

motie Meedoen in Woerden kennismaking nieuwe inwoners

Status

In januari van 2020 zullen we in een RIB aangeven hoe het college vormgeeft aan de invulling van deze motie.

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Initiatieven van vrijwilligers, verenigingen, organisaties, scholen, ondernemers, wijk- en dorpsplatforms te stimuleren die bijdragen aan een goede introductie van nieuwe inwoners in de wijken en kernen;
2. Minimaal éénmaal per jaar een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe inwoners van de gemeente Woerden te organiseren;
3. Bij de invulling van deze bijeenkomst aandacht te hebben voor de geschiedenis van Woerden en de samenleving (vrijwilligers, verenigingen, organisaties, scholen, ondernemers, wijk- en dorpsplatforms) te betrekken;
4. De kosten hiervoor (maximaal € 2.500) ten laste te brengen van het representatiebudget Bestuur.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.