M-45

motie Meedoen in Woerden kennismaking nieuwe inwoners

Status

In februari van 2020 zullen we in een RIB aangeven hoe het college vormgeeft aan de invulling van deze motie.

Update 2 maart: De planning is niet gehaald; de RIB zit in de afrondende fase en zal in maart aan de raad worden aangeboden.

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Initiatieven van vrijwilligers, verenigingen, organisaties, scholen, ondernemers, wijk- en dorpsplatforms te stimuleren die bijdragen aan een goede introductie van nieuwe inwoners in de wijken en kernen;
2. Minimaal éénmaal per jaar een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe inwoners van de gemeente Woerden te organiseren;
3. Bij de invulling van deze bijeenkomst aandacht te hebben voor de geschiedenis van Woerden en de samenleving (vrijwilligers, verenigingen, organisaties, scholen, ondernemers, wijk- en dorpsplatforms) te betrekken;
4. De kosten hiervoor (maximaal € 2.500) ten laste te brengen van het representatiebudget Bestuur.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.