M-46

motie Bloeiende bermen

Status

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Om het aantal bermen waarin een bloemenmengsel wordt ingezaaid te vergroten waarbij ook de kernen worden meegenomen;
2. Initiatieven van bewoners om in de eigen leefomgeving meer kleur door bloemen aan te brengen te stimuleren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.