M-47

motie Verlichting zebrapaden

Status

Motie wordt meegenomen in het op te stellen beleid voor openbare verlichting. Tevens wordt de nadrukkelijk de link gelegd met de verkeersvisie en het op te stellen MVP. Termijn Q3-2020

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Te onderzoeken of de methodiek met L-masten en LED verlichting die in Bodegraven-Reeuwijk gebruikt is (of een vergelijkbaar alternatief) ook in de gemeente Woerden toegepast kan worden op de voetgangersoversteekplaatsen;
2. Dit uit te werken en te rapporteren aan de raad gelijktijdig met het MVP.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.