M-47

motie Verlichting zebrapaden

Status

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Te onderzoeken of de methodiek met L-masten en LED verlichting die in Bodegraven-Reeuwijk gebruikt is (of een vergelijkbaar alternatief) ook in de gemeente Woerden toegepast kan worden op de voetgangersoversteekplaatsen;
2. Dit uit te werken en te rapporteren aan de raad gelijktijdig met het MVP.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.