M-49

motie Ecologisch bermbeheer

Status

Q2-2020

Toezegging

Verzoekt het college:
1. De consequenties te onderzoeken van het kostenbewust en duurzaam afvoeren van het maaisel;
2. De gemeenteraad over de resultaten binnen een half jaar te informeren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.