M-50

motie Samen oplossingen bieden voor leren werken

Status

We zijn in overleg met verschillende partijen om initiatieven zoals het lantarenpalenproject duurzaam vorm te geven en te financieren. In overleg met wethouder Bolderdijk en wethouder Becht ontvangt de raad in het eerste kwartaal over de concrete invulling hiervan een raadsinformatiebrief.

Daarnaast verzoeken we Ferm Werk actief op zoek te gaan naar mogelijkheden voor projecten waarin extra sociale doelstellingen worden gerealiseerd. De raad ontvangt uiterlijk juni 2020 een rapportage over dit onderwerp.

Toezegging

Verzoekt het college:
1. In overleg met alle betrokken partijen, waaronder Ferm Werk en aanbieders, maar ook de eigen organisatie, te zoeken naar mogelijkheden om initiatieven als het lantarenpalenproject duurzaam vorm te geven en te financieren;
2. Ferm Werk de opdracht te geven actief te zoeken naar mogelijkheden voor projecten waarin binnen regulier, noodzakelijk werk extra sociale doelstellingen worden gerealiseerd in lijn met de ambities van de raad op dit vlak.;
3. De concrete invulling en resultaten op punt 1 dit kalenderjaar te rapporteren aan de raad. Voor de invulling van de overige verzoeken ontvangt de raad graag uiterlijk Q2 2020 een rapportage.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.