M-51

motie Strategische heroriëntatie sociaal domein

Status

De uitvoering van de Strategische herorientatie sociaal domein loopt qua planning gelijk met de 'concernbrede' strategische herorientatie. De stappen die het sociaal domein in ieder geval in gang gaat zetten: actualisatie huidige taskforce, onderzoeken of er nog tijdelijke maatregelen genomen kunnen worden en maatschappelijke partners hierbij betrekken.

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Het Sociaal Domein mee te nemen in de Strategische heroriëntatie die in het najaar van 2019 van start zal gaan;
2. De raad te informeren indien de verwachtingen uit de Taskforce aan de hand van nieuw verkregen sturingsinformatie moeten worden bijgesteld;
3. Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om staand beleid te herzien dat niet direct leidt tot een verschuiving in de zorgvraag van Woerdense inwoners.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.