M-51

motie Strategische heroriëntatie sociaal domein

Status

De uitvoering van de Strategische heroverweging sociaal domein loopt qua planning gelijk met de 'concernbrede' strategische heroverweging. De stappen die het sociaal domein vanuit dit concernbrede proces inzet zijn o.a.: actualisatie huidige taskforce inclusief minscenario, het onderzoeken van mogelijke nieuwe business cases en onderzoeken of er tijdelijke maatregelen zijn zoals vertraging van projecten of investeringen. Tot slot betrekken we waar dit past in de concernbrede planning maatschappelijke partners zoals NIO-leden en de participatieraad bij dit proces.

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Het Sociaal Domein mee te nemen in de Strategische heroriëntatie die in het najaar van 2019 van start zal gaan;
2. De raad te informeren indien de verwachtingen uit de Taskforce aan de hand van nieuw verkregen sturingsinformatie moeten worden bijgesteld;
3. Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om staand beleid te herzien dat niet direct leidt tot een verschuiving in de zorgvraag van Woerdense inwoners.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.