M-54

motie Woerdense motiemarkt

Status

Zie voor het tweede deel van de motie : T-17 Inwonerparticipatie - begroting 2021.

Toezegging

Verzoek aan griffie: Alle voorbereidingen te treffen om een dergelijke motiemarkt vanaf 2021 in te voeren als instrument bij aanvang van de begrotingscyclus (1ste kwartaal).
Verzoek aan college: De raad te informeren over voortgang in de uitvoering van de ambities omtrent inwonersparticipatie zoals beschreven in paragraaf 5 van de programmabegroting.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.