M-55

motie Woerden is trots op de boer!

Status

De motie is door de portefueillehouder gemeld aan de gedeputeerde. Formele doorzending zal in februari plaatsvinden.

Toezegging

Spreekt uit dat Gemeente Woerden:
1. grote waardering heeft voor het werk van alle boeren en hen steunt, in het bijzonder de boeren uit onze gemeente;
2. ziet met hoeveel passie onze boeren bezig zijn met het produceren van voedsel, het onderhouden van de natuur én hoeveel liefde zij hebben voor hun vak én de dieren;
3. het onwenselijk acht dat onze boeren gedwongen zijn hun bedrijf te moeten verplaatsten ten behoeve van wetgeving m.b.t. stikstofreductie;
4. bovenstaande overbrengt bij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht die gaat bepalen hoe de wetgeving inzake stikstofreductie ingevuld gaat worden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.