M-55

motie Woerden is trots op de boer!

Status

De motie is door de portefeuillehouder gemeld aan de gedeputeerde. Formele doorzending aan GS heeft op 21 februari plaatsgevonden.

Toezegging

Spreekt uit dat Gemeente Woerden:
1. grote waardering heeft voor het werk van alle boeren en hen steunt, in het bijzonder de boeren uit onze gemeente;
2. ziet met hoeveel passie onze boeren bezig zijn met het produceren van voedsel, het onderhouden van de natuur én hoeveel liefde zij hebben voor hun vak én de dieren;
3. het onwenselijk acht dat onze boeren gedwongen zijn hun bedrijf te moeten verplaatsten ten behoeve van wetgeving m.b.t. stikstofreductie;
4. bovenstaande overbrengt bij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht die gaat bepalen hoe de wetgeving inzake stikstofreductie ingevuld gaat worden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.