M-70

Motie gesprek provincie inzake financiële bijdrage verkeersmaatregelen

Status

In het verleden hebben gesprekken plaatsgevonden met de gedeputeerde van de Provincie Utrecht. Het college spreekt regulier half jaarlijks met de Provincie Utrecht over Verkeersprojecten en mogelijke financiering. De in het coalitieakkoord geformuleerde infrastructurele maatregelen aan de westkant van Woerden zijn specifiek aanleiding om opnieuw dit gesprek aan te gaan.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.