M-71

Motie Kinderpardon

Status

Op 30 november heeft staatssecretaris Halbers per brief gereageerd op de motie kinderpardon. In deze brief geeft hij aan waarom hij de regeling niet wil verruimen. Per RIB in maart 2019 wordt de raad geinformeerd of verdere stappen mogelijk zijn.

Toezegging

De motie wordt aangenomen als richtinggevend voor het college.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.