M-74

Inzet natuurinclusief en klimaatbestendig bij ontwikkeling Snellerpoort

Status

Deze motie wordt meegenomen bij de uitwerking van het ambitiedocument Snellerpoort naar bestemmingsplan. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan begin 2020 aan de gemeenteraad aangeboden.

Toezegging

1. Bij de invulling van de bouwvelden natuurinclusief bouwen de ambitie te laten zijn.
2. Voor eventuele meerkosten, die voor natuurinclusief bouwen gemaakt moeten worden ten opzichte van traditionele bouw, in te zetten op het verkrijgen van subsidie, bijvoorbeeld vanuit het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving
3. Een klimaatrobuuste en ecologisch slim ingerichte openbare ruimte de ambitie te laten zijn.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.