M-74

Inzet natuurinclusief en klimaatbestendig bij ontwikkeling Snellerpoort

Status

Update januari: Deze motie wordt meegenomen bij de uitwerking van het ambitiedocument Snellerpoort naar bestemmingsplan. De ontwerp bestemmingsplannen voor Snellerpoort en de uitbreiding van het winkelcentrum liggen van 1 oktober tot 11 november ter inzage. Naar verwachting worden de bestemmingsplannen in april/mei 2021 aan de gemeenteraad aangeboden.(planning is onder andere afhankelijk van hoeveelheid zienswijzen).

Griffie (4/2): In overleg met de projectgroep is behandeling voorzien op de Politieke Avond van 1 april en de raadsvergadering van 22 april.
Update 30/3: Behandeling vindt plaats op de Politieke Avond van 15 april.
Update 16/4: De bestemmingsplannen Snellerpoort en Snel en Polanen zijn na de Politieke Avond van 15 april doorgeleid naar een tweede Politieke Avond. Besluitvorming vindt vooralsnog niet plaats op 22 april.

Toezegging

1. Bij de invulling van de bouwvelden natuurinclusief bouwen de ambitie te laten zijn.
2. Voor eventuele meerkosten, die voor natuurinclusief bouwen gemaakt moeten worden ten opzichte van traditionele bouw, in te zetten op het verkrijgen van subsidie, bijvoorbeeld vanuit het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving
3. Een klimaatrobuuste en ecologisch slim ingerichte openbare ruimte de ambitie te laten zijn.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.