M-75

Plastic afval op evenementen

Status

Raad wordt in Q3 d.m.v. een Rib op de hoogte gesteld dat er geen extra budget wordt toegekend aan dit initiatief.

Toezegging

1. Met zoveel mogelijk organisatoren van evenementen in de gemeente Woerden het gesprek aan te gaan om te komen tot alternatieven voor het gebruik van plastic wegwerpbekers;
2. Hierbij de expertise van externe partijen zoals bijvoorbeeld Green Events te gebruiken;
3. Naast de plastic afvalstroom ook te bekijken of andere afvalstromen geminimaliseerd, en in de toekomst voorkomen, kunnen worden,

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.