M-76

Motie Weteringzone

Status

Toezegging

Verzoek het college:
- bij de verdere uitwerking van de weteringzone rekening te houden met de omgeving als bijzonder historisch lint en het landschappelijke karakter van de woonbuurt en wandel/vaarroute.
- architectonische plannen direct grenzend aan de wetering in lijn te laten zijn met de cultuurhistorische waarde van dit gebied.
- de bewoners van de Linschoterweg actief te betrekken bij de verdere uitwerking van de weteringzone.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.