M-76

Zit- en speelelementen op het Kerkplein

Status

Is meegenomen in opstellen van actieprogramma binnenstad. Hiermee is tegemoet gekomen aan de strekking van de motie. In Q3 en verder vindt voor dit onderdeel nadere uitwerking plaats in een plan van aanpak/ uitwerking van actiepunt (prioriteit) "herinrichting Kerkplein". Op 19 september komt dit onderwerp aan de orde in een themabijeenkomst over de binnenstad.

Toezegging

1. In overleg met stakeholders en met participatie van inwoners te komen tot een inrichting van het Kerkplein met zit- en speelelementen, waarbij inspiratie gevonden kan worden bij onze partnerstad Steinhagen.
2. Dit mee te nemen in het opstellen van en de uitvoering van het Actieplan Woerden Vestingstad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.