M-76

Motie Weteringzone

Status

Komt aan de orde tijdens de verdere uitwerking, op het moment dat er concrete initiatieven zijn voor transformatie in de Weteringzone. Termijn is nog onbekend. Waarschijnlijk niet eerder dan tweede helft 2020.

Toezegging

Verzoek het college:
- bij de verdere uitwerking van de weteringzone rekening te houden met de omgeving als bijzonder historisch lint en het landschappelijke karakter van de woonbuurt en wandel/vaarroute.
- architectonische plannen direct grenzend aan de wetering in lijn te laten zijn met de cultuurhistorische waarde van dit gebied.
- de bewoners van de Linschoterweg actief te betrekken bij de verdere uitwerking van de weteringzone.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.