M-77

Motie ‘Praktijk centraal in bestuursopdracht’

Status

Het eerste deel van de motie zal worden betrokken bij de uitvoering van toezegging T-16, de themabijeenkomst ontwikkeling ambtelijke organisatie, die in maart 2020 zal paatsvinden

Toezegging

Verzoekt het college om:
- In de ambtelijke organisatie het gesprek aan te gaan over de balans tussen processen, sys-temen, de winst voor inwoners en de werkvloer en in grote lijnen de uitkomsten hiervan met de raad te delen.
- De gemeenteraad in de halfjaarlijkse rapportage inzicht te geven in wat de systeemoplossingen uit het voorstel opleveren voor de inwoner en de werkvloer.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.