M-78

Motie Uitvoeringsmiddelen voor project 'Veenweide in beweging'

Status

gesprekken staan reeds gepland in februari 2020, in maart zal een Rib aan de raad worden aangeboden.

Update maart: gesprekken uitgesteld tot 2e week maart, daarna RIB

Toezegging

Verzoekt het college;
• In gesprek te gaan met het Ministerie van LNV en provincie Utrecht om te onderzoeken of de in het klimaat- en energieakkoord genoemde middelen aangewend kunnen worden om het programma ‘Veenweide in Beweging’ een versnelling in de uitvoering te geven;
• Hierbij samen op te trekken met andere relevante stakeholders in dit proces (vb. onze boeren, waterschap, eventuele andere lagere overheden en de gebiedsbeheerder van de Nieuwkoopse plassen)

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.