M-79

Motie Strategische heroriëntatie

Status

Raadsvoorstel 20R. 00137 is ingediend.

Toezegging

Roept het college op:
- Voor de maart-RIB de raad in een raadsvoorstel de keuzes voor de thema’s voor te leggen voor besluitvorming, met een voorkeursoptie en de longlist aan keuzemogelijkheden, met daarbij de motivatie voor de voorkeur van het college.
- Voor de maart-RIB de raad te informeren over de lijst van niet-wettelijke taken (plus-lijst);
- Voor het juni-overleg de raad de complete invulling (meerdere scenario’s en keuzemogelijkheden) voor te leggen;
- Daarbij aan te geven waar en waarom het college waarvoor kiest;
- Ook opties aan te geven waar het college niet achter staat;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.