M-81

Motie Groene en bloeiende uitstraling buitenruimten rondom De Pionier

Status

In de komende maanden gaan we aan de slag met de inrichtingsplannen voor de binnentuin en de openbare ruimte. De aanvang van de bouwwerkzaamheden staat gepland voor april. In april zullen we de raad informeren op welke manier er gevolg is gegeven aan de motie.

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Bij de bouw van het woongebouw en de aanleg van de buitenruimten extra aandacht te geven aan een natuurvriendelijke, groene en bloeiende uitstraling;
2. Bij de bouw van het woongebouw aandacht te geven aan natuurinclusief bouwen en dus te zorgen voor nestgelegenheid voor o.a. vogels en insecten;
3. Bij de aanleg van de parkeerplaatsen een open/groene bestrating toe te passen;
4. De gemeenteraad, voor aanvang van de bouwwerkzaamheden, te informeren hoe het college aan deze onderwerpen invulling gaat geven.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.