M-82

Motie Extra onderzoek brug Woerden-West

Status

Op 11 juni 2020 heeft een technische sessie over brug Woerden-West plaatsgevonden
Daarbij zijn de concept effectrapportage brug Woerden-West en het eindrapport MKBA brug Woerden-West met de raad gedeeld.

Toezegging

verzoekt het college:
1. Om een gelijkwaardige beoordeling en brugkeuze door de Raad mogelijk te maken, wordt in de eindrapportage een overzichtelijke vergelijking geleverd van de 4 brugvarianten op basis van de in de Startnotitie genoemde opdracht (MKBA ).
2. Regelmatig en controleerbaar een afweging te maken tussen te verwachten kosten, de extra tijd, het draagvlak onder omwonenden en ondernemers, de schadelijke milieu effecten en andere mogelijke zwaarwegende aspecten. Indien daaruit blijkt dat realisatie van deze Rembrandtbrugvariant niet reëel blijkt te zijn, het onderzoek te schorsen en aan de Raad een vervolgvoorstel voor te leggen.
3. De Raad voorafgaand aan de bespreking van de definitieve rapportage in een technische sessie te informeren over het gebruik en de cijfers van het onderliggende verkeerskundig model en de uitwerking van de varianten op basis van de criteria van de startnotitie (MKBA).

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.