M-85

Motie Meters maken!

Status

de strekking van de motie komt aan de orde in de presentatie die Ferm Werk in Q3 zal geven over samenwerking met lokale partners (zie M-50)
Update: 14/9/20: Ferm Werk presenteert de voortgang ten aanzien van de moties op de eerste mogelijkheid van een thema-avond (19 november 2020).

Toezegging

1. om met de directie van Ferm Werk in gesprek te gaan en sterk aan te dringen om al in 2020 flink meters te maken als het gaat om samenwerking van Ferm Werk met lokale werkgevers en organisaties. En de raad van Woerden te rapporteren over de voortgang en resultaten in de kwartaalrapportages of in een ander document;
2. met de Woerdense werkgevers en organisaties in gesprek te gaan over hun ervaringen met Ferm Werk, de kansen die zij zien in deze samenwerking en mogelijkheden die zij daarnaast zelf zien ten aanzien inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De raad via een raadsinformatiebrief te rapporteren over de resultaten van dit gesprek;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.